social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star star star brush paint-rol paint tester conditions delivery icon-arrow-right-bold icon-arrow-right-semi-bold payment minus_16px icon-social-youtube plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-pinterest social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 icon-map-marker-empty-state social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder logo-akzonobel icon-chevron-down-semi-bold icon-current-location icon-chevron-down-bold icon-my-list-empty search share share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono

4a8b32e8f39da545bd967ba4abe274b5.png
Prijzen vanaf € 26,99


Xyladecor Combi PT

Efficient houtbehandelingsmiddel


Prijzen vanaf 26,99 €


1. Kleur
  • Kleurloos

2. Verpakkingsgrootte
  • 2,5 L
  • 5 L
  • 750 ML
3. Aantal
 

Productkenmerken

  • 2 in 1: Beschermt tegen houtworm en schimmels zoals houtrot
  • Bestrijdt houtworm en voorkomt nieuwe aantasting
  • Dringt diep in hout
  • Houtconserveringsmiddel voor buitentoepassingen zoals ramen, buitendeuren, gevelbekleding, goten, hekken, carports, enz. Alleen voor gebruik op zacht hout.

Technische informatie

Glans
Mat
Gebruik
≈ 5 m²/L
Droogtijd
≈|96|Hours
Oppervlakte beschrijving
beschermen van houten constructies buiten zoals ramen, buitendeuren, gevelbekleding, goten, hekken, carports. Bestrijdt ook de huisboktor, boor- en klopkevers, spinthoutkever en hun larven.
Lagen
2

Downloaden

Het veiligheidsinformatieblad Downloaden

Het technische gegevensblad Downloaden

Productomschrijving

Houtconserveringsmiddel voor het beschermen van houten constructies buiten zoals ramen, buitendeuren, gevelbekleding, goten, hekken, carports. Bestrijdt ook de huisboktor, boor- en klopkevers, spinthoutkever en hun larven. Dringt diep in het hout. *Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Kleurselectie

Gezondheid en veiligheid

Milieugevaarlijk, schadelijk voor de gezondheid op lange termijn, ontvlambaar, schadelijk. Gevaar. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroozaakt ernstige oogirritatie. Bevat IPBC, permethrin (ISO), propiconazool (ISO) and Poly (ethyleenglycol) dimethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.