social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star star star brush paint-rol paint tester conditions delivery icon-arrow-right-bold icon-arrow-right-semi-bold payment minus_16px icon-social-youtube plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-pinterest social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 icon-map-marker-empty-state social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder logo-akzonobel icon-chevron-down-semi-bold icon-current-location icon-chevron-down-bold icon-my-list-empty search share share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono

4a8b32e8f39da545bd967ba4abe274b5.png
Prijzen vanaf  € 28,49
28.49


Xyladecor Combi PT

Efficient houtbehandelingsmiddel


Prijzen vanaf  € 28,49
28.49


1. Kleur
  • Kleurloos
* Enkel beschikbaar in 1 kleur
1816756

2. Verpakkingsgrootte
  • 2,5 L
  • 5 L
  • 750 ML
* Enkel beschikbaar in 1 formaat
3. Aantal
 

Productkenmerken

  • Beschermt tegen schimmels zoals blauwschimmel en houtrot
  • Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven
  • Dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout (opnieuw) wordt aangetast
  • Kleurloos, doet het hout niet verkleuren
  • Reukloos na drogen
  • Langdurige werking

Technische informatie

Glans
Mat
Gebruik
≈ 5 m²/L
Droogtijd
≈|96|Hours
Oppervlakte beschrijving
Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater (daktimmerwerk, schrijnwerk, ramen en deuren, hekwerk, carports, houtsculpturen, kunstvoorwerpen, …).
Lagen
2

Downloaden

Het veiligheidsinformatieblad Downloaden

Het technische gegevensblad Downloaden

Productomschrijving

Kleurloos efficiënt houtimpregneermiddel op solventbasis. Een uitermate krachtig houtbeschermingsproduct voor nieuw en/of onbehandeld hout. Het beschermt tegen houtaantastende insecten (zoals huisboktor, gewone houtwormkever, inclusief termieten) en tegen schimmels (blauwschimmels en houtrot). Dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout (opnieuw) wordt aangetast. *Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Kleurselectie

Gezondheid en veiligheid

Milieugevaarlijk, schadelijk voor de gezondheid op lange termijn, ontvlambaar, schadelijk. Gevaar. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroozaakt ernstige oogirritatie. Bevat IPBC, permethrin (ISO), propiconazool (ISO) and Poly (ethyleenglycol) dimethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.