De Xyladecor wedstrijd is afgelopen.
Akzo Nobel zal de winnaars persoonlijk contacteren voor de prijsoverhandiging.
De overhandiging van de prijzen zal plaatsvinden in de maand juni 2013.